People's Republic of Mongolia

Commemorative Badge Halhingol main


Халх Голын ялалт-ын дурсгалын тэмдэг

Commemorative Badge “Halhingol”

 

Read more...